Μπορώ να ακυρώσω μια αίτηση ή να πραγματοποιήσω αλλαγές;

( By. hutfreeness )

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές.