Οδηγίες

Συχνές ερωτήσεις

Μπορείτε να δείτε την λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων για κάθε τμήμα του Δήμου επιλέγοντας Νέα Αίτηση.

Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή της, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν να επισυνάψετε.

Για λόγους ασφαλείας το σύστημα μετά από 10’ αδράνειας θα σας αποσυνδέσει. Μπορείτε όμως να αποθηκεύσετε την αίτησή σας και να την υποβάλλετε αργότερα.

Παρακαλούμε ανεβάστε ένα αρχείο της μορφής doc / pdf / jpg / jpeg / png έως 8 mb.

Μετά την υποβολή της αίτησης μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της. Η αίτησή σας παίρνει Αριθμό Πρωτοκόλλου και στην συνέχεια χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο που θα αναλάβει να την διεκπεραιώσει.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της διεκπεραίωσής της θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών σας πατώντας το κουμπί «ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ» ενώ παράλληλα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Παρακαλούμε να ελέγξετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.